Miniony weekend spędziłem w rodzinnym Wrocławiu, ale nie na odpoczynku. Miałem bowiem przyjemność poprowadzić serię wykładów dla Studium Podyplomowego “Zakupy w biznesie” na Wyższej Szkole Bankowej. Część materiałów z tychże wykładów pojawi się w najbliższych tygodniach w sekcji Vademecum kupca.

Chciałbym tu podkreślić, że byłem bardzo zbudowany postawą studentów, w których gronie miałem możliwość pracować przez minione dwa dni. Osoby uczestniczące w studium są bardzo zaangażowane w temat, chętnie dyskutują prezentowane im kwestie i dostarczają szerokiej gamy przykładów z własnego życia zawodowego. Cieszy mnie osobiście, że coraz więcej ludzi w Polsce, związanych z zawodem kupieckim, chce się rozwijać i poszerzać swoje umiejętności. Nie wątpię, że będzie to dla nich dobra inwestycja.