Kryteria doboru dostawców

Wbrew pokutującemu często przekonaniu, przy wyborze dostawcy bardzo rzadko patrzy się wyłącznie na oferowaną przez niego cenę. Twierdzę wręcz, że jest to prawie niemożliwe, nawet jeśli sam kupiec myśli, że jest to jego wyłączne kryterium wyboru. Aby przekonać się o tym, przeanalizujmy kryteria wyboru dostawców, jakie na swojej stronie internetowej opublikowała pewna amerykańska firma związana z branżą rozrywkową:

 • konkurencyjna cena – na pierwszym miejscu, ale zobaczmy, co poza nią,
 • termin płatności – jeśli dostawca wymaga płatności w bardzo krótkim czasie, to w celu zachowania płynności finansowej możemy musieć posiłkować się kredytem, co stanowi dodatkowy koszt,
 • zdolność dostawcy do wytwarzania produktów zgodnych ze specyfikacją klienta i jego standardami – innymi słowy, klient chce wiedzieć, czy dostawca jest elastyczny i skłonny do współpracy z nim, czy będzie próbował mu raczej “wcisnąć” swoje produkty, nie zgadzając się na żadne przeróbki; nie zawsze jest to istotne, ale w pewnych przypadkach wręcz niezbędne, np. przy poszukiwaniu dostawcy podzespołów,
 • standardowy czas realizacji zamówienia – ten często bywa ustalany przez naszego klienta wewnętrznego (dział produkcyjny, dział sprzedaży); w dodatku jest on powiązany do pewnego stopnia z ceną, im szybciej chcemy otrzymać produkt, tym wyższa jego cena (choć może być odwrotnie, np. w przypadku produktów o krótkim terminie przydatności),
 • jakość produktu i usług serwisowych – zdecydowanie nie bez znaczenia, zwłaszcza przy produktach przeznaczonych do długoletniej eksploatacji; kto np. chciałby kupić kserokopiarkę biurową od producenta, który ma jedno biuro serwisowe na całą Europę?
 • system zarządzania jakością – nawet jeśli nie jest niezbędny, to w sytuacji, kiedy dwóch dostawców oferujących ten sam poziom cenowy, zapewne preferowalibyśmy tego, którego podejrzewamy o lepszą jakość; system zarządzania jakością nie jest gwarancją, ale wskaźnikiem, że jest ona dla dostawcy istotna,
 • stabilność finansowa – jeśli dostawca jej nie posiada, to jego wybór jest obarczony dość sporym ryzykiem (zwłaszcza, jeśli kupowany produkt wymaga obsługi posprzedażowej),
 • kompatybilność z istniejącymi produktami – kupując np. nowy system księgowy byłoby wskazane, żeby mógł on współpracować z innymi systemami komputerowymi firmy (np. magazynowym),
 • odpowiednia sieć dystrybucyjna – jeśli nie jesteśmy w stanie dystrybuować produktów pozyskiwanych od dostawcy we własnym zakresie, to kryterium nabiera szczególnej ważności,
 • możliwość utrzymania pożądanego stanu zapasu – istotna, jeśli specyfika naszej firmy wymaga od dostawcy umiejętności szybkiej reakcji na zamówienia,
 • dostępność części zamiennych – czy kupilibyśmy np. ciągnik od producenta, który po części zamienne odsyła nas do innej firmy?
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów – w sytuacji gdy kupujemy usługę lub rozwiązanie technologiczne dostosowywane do potrzeb naszej firmy, jest to jedno z kluczowych elementów; jeśli dostawca nigdy wcześniej nie realizował projektu o podobnej skali, to jego wybór może w najlepszym razie spędzić kupcowi czy zespołowi przetargowemu trochę snu z powiek; gorzej będzie, jeśli zrealizuje się czarny scenariusz i wybrany dostawca nie podoła postawionemu przed nim zadaniu…

Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście tematu. Kryteriów doboru dostawców jest bowiem tyle, ilu klientów. Każdy ma inne potrzeby i czego innego będzie u dostawców poszukiwał. Istotne jest, żeby nie stosować tychże kryteriów ślepo, tylko dobierać je tak, aby pomagały nam wybrać najlepszego dla naszych celów dostawcę.

1 thought on “Kryteria doboru dostawców”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.